Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 39 Střední Povltaví, Zvíkov a Orlík (sektor B5), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2003, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Lokalita je vyznačena asi uprostřed mapky.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce