Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - viklan Husova kazatelna

Foto 8. Zvětráváním durbachitových hornin vznikl viklan Husova kazatelna. Stav 3.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce