Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - kamenné stádo

Foto 2. Zvětráváním durbachitových hornin vznikají morfologické formy kamenných moří nebo jako v na této lokalitě kamenných stád. Stav 3.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce