Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - skalní mísa

Foto 12. Na některých balvanech jsou vyvinuty produkty zvětrávání označované jako skalní mísy, někdy i s odtokovým žlábkem. Stav 3.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce