Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - viklan Husova kazatelna

Foto 10. Zvětráváním durbachitových hornin vznikl viklan Husova kazatelna. Z této strany je dobře patrná velká skalní mísa s odtokovým žlábkem. Stav 3.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce