Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - přístup k lokalitě

Foto 1. Od silnice je lokalita vzdálena asi 150 m a přístup je po louce do březovo-borového remízku. Stav 3.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce