Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 46 Havlíčkobrodsko (sektor B5-C5), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 1999, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Poloha lokality je vyznačena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce