Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - vznik druhotných minerálů

Foto 9. Rozklad agregátu pyritu na směs oxidů a hydroxidů železa (limonit). Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce