Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - vznik druhotných minerálů

Foto 8. V povrchových částech hald jsou ideální podmínky pro zvětrávání primárních rud a vznik druhotných minerálů. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce