Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - arzenopyritová ruda

Foto 6. Na haldách lze nalézt masivní agregáty arzenopyritu. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce