Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - prostor bývalého ložiska

Foto 4. Prostor bývalého ložiska na okraji lesa připomínají zbytky částečně aplanovaných hald. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce