Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - přístup k lokalitě

Foto 1. K lokalitě vede polní cesta ze silnice Dlouhá Ves - Utín. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce