Borek u Chotěboře

Borek - stavba serpentinitu

Foto 8. Tmavě šedý až černý serpentinizovaný peridotit má místy na puklinách tenké opálové povlaky. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce