Borek u Chotěboře

Borek - přístup k lokalitě

Foto 6. Od silnice je k lokalitě přístup po asfaltové účelové komunikaci. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce