Borek u Chotěboře

Borek - zatopený lom

Foto 3. Dnes již zatopený lom u obce Borek ukončil těžbu v roce 1992. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce