Borek u Chotěboře

chráněná lokalita Borecká skalka

Foto 16. Nad nejvyšší lomovou stěnou se nachází malé území chráněné lokality Borecká skalka. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce