Borek u Chotěboře

Borek - granát v eklogitu

Foto 13. Granát s kelyfitovým lemem a druhotné amfiboly sytě zelené barvy v eklogitu. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce