Borek u Chotěboře

Borek - stavba eklogitu

Foto 11. Drobně zrnitá textura eklogitu v jehož složení převládá granát, pyroxen a druhotný amfibol. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce