Borek u Chotěboře

Borek - smyčkovitá struktura serpentinitu

Foto 10. Minerály serpentinové skupiny vytvářejí v serpentinizovaném peridotitu typickou smyčkovitou strukturu. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce