Žumberk

hm. %
SiO2 71,06
TiO2 0,31
Al2O3 14,12
Fe2O3 1,50
FeO 1,44
MnO 0,01
MgO 0,79
CaO 2,68
Na2O 3,91
K2O 3,92
H2O+ 0,64
H2O- 0,10
P2O5 0,11
0,11
suma 99,68

Tabulka 1. Chemické složení granitu z lomu v Žumberku (podle Hájka et al., 1997).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce