Žumberk

Žumberk - geologická mapa list PardubiceŽumberk - geologická mapa list Hlinsko

Mapa 2 (horní část). Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-42 Pardubice, vydal Ústřední ústav geologický, 1989, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 32 – křída, korycanské vrstvy: pískovce; 35 – lukavická skupina: porfyroidy lukavického typu; 39 – lukavická skupina: porfyr jahodnického typu; 41 – lukavická skupina: paleoandezity; 44 – nasavrcký masiv: žumberecká biotitická žula; 45 – nasavrcký masiv: žulový porfyr.

Mapa 2 (spodní část). Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-44 Hlinsko, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu Z. Mísař. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 18 – chrudimské paleozoikum: porfyroid lukavického a petříkovického typu; 36 – nasavrcký pluton: porfyrický biotitový granit místy s muskovitem (typ Křižanovice a Žumberk); 37 – nasavrcký pluton: středně zrnitý biotitový granit místy s muskovitem (typ Křižanovice a Žumberk); 48 – plášť plutonu: metagabro, metadiorit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce