Žumberk

Žumberk - tektonické postižení granitů železnohorského plutonu

Foto 7. Silné tektonické postižení ve formě četných puklinových systémů biotitového granitu železnohorského plutonu. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce