Žumberk

Žumberk - sulfidická mineralizace na puklinách granitu

Foto 25. Drobná zrnka pyritu a chalkopyritu na puklinách granitu. Stav 9.3.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce