Žumberk

Žumberk - tmavé uzavřeniny v granitu a žilka křemene

Foto 23. Tmavé, jemně zrnité uzavřeniny s převažujícím biotitem v biotitovém granitu a tenká žilka křemene lemovaná leukokratním granitem. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce