Žumberk

Žumberk - jámový lom na levé straně silnice

Foto 2. Jámový etážový lom na levé straně silnice, který není exkurzní lokalitou. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce