Žumberk

Žumberk - červená barva biotitového granitu

Foto 18. Pro granity žumberského typu je typická červená nebo červenošedá barva, biotit místy tvoří shluky mezi křemenem a růžovými živci. Stav 9.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce