Žumberk

Žumberk - intnezivní zvětrávání granitu v povrchových částech

Foto 12. V povrchových a mělce podpovrchových částech masivu dochází k intenzivnímu zvětrávání biotitového granitu. Stav 9.3.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce