Želenice - Želenický vrch

Želenice - turistická mapa s vyznačením lokality

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 10 České středohoří – západ (sektor D1). Vydala TRASA spol. s r.o. v roce 2006, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Poloha lokality je vyznačena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce