Želenice - Želenický vrch

Želenice - blokovitá odlučnost fonolitu

Foto 9. Fonolit je šedá hornina se zelenavým nádechem s výraznou odlučností podle sloupcovitých bloků. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce