Želenice - Želenický vrch

Želenice - stavba fonolitu s porfyrickou strukturou

Foto 4. Fonolit je šedá hornina se zelenavým nádechem a porfyrickou strukturou s afanitickou základní hmotou. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce