Želenice - Želenický vrch

Želenice - lom na severní straně Želenického vrchu

Foto 2. Na severním úbočí Želenického vrchu je založen stěnový lom ve fonolitovém tělese. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce