Želenice - Želenický vrch

Želenice - výplň trhlin ve fonolitu

Foto 13. Pukliny kolmé k deskovité odlučnosti fonolitu mívají druhotnou výplň tvořenou analcimem nebo natrolitem. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce