Želenice - Želenický vrch

Želenice - deskovitá odlučnost fonolitu

Foto 11. Mnohem častější je výrazná deskovitá odlučnost fonolitu, plochy odlučnosti jsou bez druhotné výplně. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce