Vlčí hora u Černošína

hm. %
SiO2 43,27
TiO2 3,18
Al2O3 12,53
Fe2O3 4,86
FeO 6,95
MnO 0,19
MgO 9,17
CaO 12,86
Na2O 3,02
K2O 1,49
H2O+ 1,02
H2O- 0,33
P2O5 0,70
CO2 0,09
F 0,01
0,01
suma 99,68
ppm
Ba  484
Be 2
Cr 302
Cu 105
Mo 28
Nb 84
Ni 118
Rb 42
Sr 781
Y 25
Zn 92
Zr 230

Tabulka 1. Chemické složen olivinického nefelinitu z Vlčí hory, převzato z práce Shrbený (1979).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce