Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - lokality v průseku lesa

Foto 7. K lokalitě je třeba přejít louku a odkryvy najdeme v průseku lesa asi 50 m od hranice louky. Stav 19.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce