Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - přístupová cesta k lokalitě

Foto 5. Přístupová cesta k lokalitě vede do svahu podél lesa, pohled od lokality. Stav 19.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce