Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - odkryvy na lokalitě

Foto 4. Umělé odkryvy na lokalitě jsou založeny v nezpevněném detritu nebo struskovitých lávách. Stav 19.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce