Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - nefelinit s porfyrickými vyrostlicemi pyroxenu

Foto 14. Olivinický nefelinit má výrazně porfyrickou texturu s vyrostlicemi převážně pyroxenu, méně často amfibolu. Stav 19.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce