Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - hornina má charakter struskové lávy

Foto 10. Olivinický nefelinit má texturu struskovité lávy s četnými póry. Stav 19.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce