Utín - Poperek

Poperek - zbytky hald

Foto 7. Na lokalitě najdeme rovněž zbytky zašlých hald, ve kterých lze ojediněle nalézt běžné rudní minerály. Stav 29.6.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce