Utín - Poperek

Poperek - zbytky po historické těžbě

Foto 4. Na lokalitě najdeme četné a pěkně zachované zbytky po těžbě stříbrných rud v havlíčkobrodském rudním revíru. Stav 29.6.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce