Utín - Poperek

Poperek - lokalita v remízku u silnice

Foto 1. Lokalita je situována v hustém smrkovém porostu na okraji lesa u silnice Utín - Přibyslav. Stav 29.6.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce