Třenice

Třenice - horniny třenického souvrství barrandienu

Foto 8. Zachované zbytky lomových stěn reprezentují barrandienské arkózy třenického souvrství ordovického stáří. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce