Třenice

Třenice - přístup k lomu

Foto 7. Přístupová cesta z obce do lomu, rozhledna je vynikajícím orientačním bodem. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce