Třenice

Třenice - přístupová cesta od obce

Foto 6. Přístupová cesta z obce do lomu - pohled z rozhledny nad obcí. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce