Třenice

Třenice - částečně zavezený lom

Foto 3. Lom na západním okraji obce Třenice je částečně zavezený sutí, studijní materiál je zachovaný na jedné straně lomu. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce