Třenice

Třenice - stavba arkóz třenického souvrství

Foto 18. Textura arkóz třenického souvrství s charakteristickou červenohnědou barvou. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce