Třenice

Třenice - stavba arkóz třenického souvrství

Foto 14. Lavicovitá textura arkóz, které tvoří třenické souvrství. Barva je obvykle světle červenohnědá nebo šedozelenalá. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce