Točník - Žebrák

Točník - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-32 Zdice, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální , převážně písčito-hlinité sedimenty, 4 – deluviální hlinité a hlinitokamenité sedimenty, 29 – ordovik-třenické a milínské souvrství: silicity a křemenné pískovce, 30 – ordovik-třenické a milínské souvrství: alterovaný bazalt a pyroklastika, 41 – proterozoikum kralupsko-zbraslavské skupiny: prachovce a břidlice, 42 – proterozoikum kralupsko-zbraslavské skupiny: střídání drob, prachovců a břidlic, převaha drob.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce