Točník - Žebrák

Točník - výchozy pískovců třenického souvrství

Foto 9. Ostrý skalní hřebene Zámeckého vrchu je tvořen křemennými pískovci třenického souvrství. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce